Vizija

U 21. stoljeću, u vrijeme visoke ekološke svijesti, naša je želja ponuditi tržištu ambalažu za pakiranje proizvedenu u skladu s najvišim ekološkim standardima, poštujući našu planetu Zemlju.Više

Vizija

U 21. stoljeću, u vrijeme visoke ekološke svijesti, naša je želja ponuditi tržištu ambalažu za pakiranje proizvedenu u skladu s najvišim ekološkim standardima, poštujući našu planetu Zemlju.

HELANA - PAK d.o.o. nastaviti će svoju dugogodišnju tradiciju susretljivosti i zalaganja za zadovoljavanje širokih potreba naših kupaca u području ponude ambalaže i pakiranja te ćemo tako prebroditi tržišnu turbulenciju nastalu uslijed svjetske ekonomske krize. U srednjeročnom razdoblju kompanija će se okrenuti prema potpunoj ekološkoj proizvodnji distribuiranih proizvoda, uz održavanje visoke razine kvalitete istih.